Mixer sezonu o+oma+a ile açıyor

Mixer bu sezonu Karaköy’deki yeni mekanında o+oma+a isimli teknoloji ve insan arasındaki organik sınırların ince çizgisinde ilerleyen bir sergi ile açıyor.

Adını insan ve makinelerin matematiksel etkileşimini inceleyen Otomata teorisinden (Automata Theory) alan sergi, fiktif bir makinenin hikayesini konu alıyor. İzleyiciyi göremediği, fakat varlığını içten içe hissettiği ve sanatçıların üretim süreci ile doğrudan ilgili olan bu makinenin nasıl işlediğine ve neye benzediğine dair bir keşif süreci ile baş başa bırakıyor.

Otomata sergisi

Sergide yer alacak sanatçılar ise şöyle: Ahmet Duru, Ali Elmacı, Ali Şentürk, Alican Leblebici, Ayşe Hilal Ateş, Berk Yüksel, Elif Esen, Evren Erol, Gökçen Dilek Acay, Hasan İlkan Cebeci, Meliha Sözeri, Meltem Şahin, Murat Can Kurşun, Nur Gürel, Oğuz Emre Bal, Özcan Saraç, Özgür Ballı

İnsanın makineleştiği ve makinelerin insansılaştığı ve çağdaşın sürekli sorgulandığı bir dönemde sergi, teknoloji ve bilim desteğiyle üretilen eserlerin gün geçtikçe yeni formlar ve yeni sergileme şekilleri oluşturacağını ön gören ‘’Buluşçu Manifesto’’yu yeniden yorumluyor. 1946 yılında Buenos Aires’te ortaya atılan ve teknoloji ile estetik yargının değişeceğini savunan bu manifestoda sanatçıların mevcut teknolojik gelişmelerden yararlanarak işler üretmesi üzerinde duruluyor.

o+oma+a sergisinde bu sanatçıların farklı ve yeni işlerinin yanı sıra, geleneksel malzemelerle üretim yapan sanatçıların işleri bir araya geliyor. Sergi izleyiciyi durmaksızın çalışan o makinenin bir parçası olmaya davet ediyor.

Serginin ve mekanın açılış kokteyli 20 Eylül Çarşamba günü 18:30’da Mumhane Caddesi No:50’de gerçekleşecek ve sergi 21 Ekim’e kadar devam edecek.