“Sarsılan İmge” Pera Müzesi’nde sergileniyor

Pera Müzesi, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile genç sanatçıları görünür kılmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerini bir araya getiren “Sarsılan İmge” başlıklı sergi, 06 Haziran – 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde izleyicileri bekliyor.

Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener’in üstlendiği sergide, fakülte bünyesinde eğitimi devam eden sanatçıların, resim, heykel, yerleştirme, video, baskı, grafik ve seramik gibi çeşitli disiplin ve mecralardaki üretimleri bir araya geliyor. Sergilenen işler, genç sanatçıların görüntü, beden, toplum, bellek, mekân, doğa ve kültürel normlar gibi kavramlara bakışlarını yansıtırken, bu kavramların imgeyle olan ilişkisine odaklanıyor. Aynı zamanda imgenin kavramsal katmanlarını ve üretim süreciyle olan ilişkisini araştıran işler, genç kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını ortaya koyuyor.

“Sarsılan İmge” sergisi 26 Ağustos 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.