Uniq Gallery iki sergiyle geliyor

Uniq Gallery 26 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında Arzu Oto ve N. Pınar Özen sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Kozmos” & “Rüyanın Öte Yakası” başlıklarını taşıyan duo sergide iki sanatçının da monokrom işleri yer alacak.

Uniq Gallery iki sergiyle geliyor
Arzu Oto

Gerçeklik ve rüya arasında, belirli formların tekrarına dayalı sahneler kurgulayan ve işlerinde doğayı ön söz olarak tanımlayan N. Pınar Özen karanlık manzaralarıyla izleyiciye dış dünyadan bağımsız bir yeri işaret ederken, Arzu Oto normların yeniden üretimine karşı çıkma, ezberlenmiş olanı bozma ve bir tür direnme olarak okuyabileceğimiz çalışmalarıyla izleyiciyi normalin baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici gücünü etkisiz hale getirmeye davet ediyor.

Uniq Gallery iki sergiyle geliyor
N. Pınar Özen

Sergi, Pazartesi hariç her gün 12:00-19:00 saatleri arasında Uniq İstanbul’daki Uniq Gallery’de ziyaret edilebiliyor.