Girişimcilik dizisi 3: Girişimciliğin geleceği

Girişimciliği anlatırken “başarısızlıktan korkmayın” diye tavsiye verirken maddiyatla ilgili soru işaretlerine de açıklık getiren Yıldırım Ünverdi, şimdi de girişimciliğin geleceğini anlatıyor.

Yıldırım Ünverdi (28)

ULMER AR-GE ve Bilişim Koordinatörü, Bahçeşehir Üniversitesi

 

 

Son zamanlarda sıkça konuşulan ve tartışılan konu, teknolojinin farklı boyutlara ulaşması ve bununla birlikte yapay zekanın gelişmesi gibi birçok yeniliğin hayatımızın her alanını ne ölçüde etkileyeceği ve etkilemeye de devam edeceğidir. Her şey bu kadar hızla gelişip değişirken tabii ki de girişimcilik kavramı da hep aynı kalmayacaktır.

Her birimiz “girişimci”yiz

Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte ve iş otomasyonu sektörler arasında yaygınlaştıkça, bundan sonra her bir birey “girişimci” olacaktır. Normal, klasikleşen işlerin yerini alan robotlar, artık bireyleri kendi işini kurmaya yani kendi kendinin patronu olmaya ya da bir girişime ortak olmaya yöneltecektir. Girişimcilik kavramı bu noktada farklı anlam kazanacaktır. İnsanlar yalnızca yaratıcı oldukları alan üzerinde yoğunlaşacak, çünkü robotlaşan dünyadan ayrışabilmemiz için farklı olmak ve farklılaşmak zorunda kalacağız ve bu durumda da ‘yaratıcılığımız’ ön plana çıkacaktır. Fiziki birçok iş makineler tarafından yürütüleceği için girişimcilik, her yerde bulunacak bir yönde ilerleyecek.

Bir diğer husus, girişimcilik kültürü büyüdükçe ve Kickstarter gibi crowdfunding (kitle fonlama) sitelerinin popülerliği artmaya devam ettikçe veri toplama, datalara ulaşımlar, pazar doğrulaması ve yatırım fırsatları daha kolay hal alıyor. Bu sayede  girişimciler de kontrolüeline daha fazla alabiliyor. Dahası, fikirler pazara daha hızlı ulaşabilmekte çünkü onların arkasında zaten büyük topluluklar var. Açık kaynak, bu araçlardan biri olarak kendini tanıtmış ve daha düşük geliştirme maliyetleri, pazar için daha hızlı zaman çizelgeleri, daha hızlı vücut bulma ve artan iş birlikçi fırsatlar sunarak sayısız girişim başlatmış oluyor. Açık sistemlerin artmasıyla, bazılarının girişimciliği takip etmesini engelleyen mevcut engeller ortadan kalkacak ve fikirden yürütmeye gidilmesi önemli derecede hızlandırılacak.

Lokasyondan bağımsız şirketler

Girişimlerin daha kolay sermaye bulması ve vücut bulması ile birlikte rekabet de artacak. Fikirlerin ticarileşebilmesi, hayat bulabilmesi için eski kıstasların yerini birçok yeni kıstas alacak. Nesnelerin interneti ortamında artık herşeyin birbiriyle bağlı olduğu noktada girişimlerin hayatı kolaylaştırıcılığı, yaratıcılığı ön plana çıkacak. Büyük şirketler, üniversiteler ve birçok kurum ya da kuruluş teknolojik gelişmelerden uzaklaşmamak ve uzmanlaşmak istediği farklı alanlarda ya da ek bir alana yönelme aşamasında, bağımsız olarak start-up’lar ya da spin-off şirketler kuruyor. Sebeplerden biri yukarıda bahsettiğimiz iş otomasyonu. Bu sayede ilk etapta sermayelerinin  bir kısmını kurdukları şirketlere aktararak girişimlere ve girişimcilere daha fazla kaynak sağlamaktalar. Bunun bir diğer nedeni, son on yılda, küreselleşme, sektörler arası bağımlılık ve uluslararası dış kaynak kullanımında önemli bir artış görülmüştür. Geniş bant ve bulut bilgi işlemindeki gelişmelere paralel olarak şirketler uzaktan işlerin kendileri için uygun maliyetli ve verimli bir seçenek olduğunu keşfediyorlar. Şu anda işlerinin tümünü ya da çoğunu uzaktan yapan işçileri çalıştıran birçok şirket var ve bu eğilim artıyor. Bu da girişimciler için, şirketlerini bir lokasyondan bağımsız olarak dünyanın her yerinden işletebileceklerini göstermekte.

Bu gelişmelerle birlikte, yönetmelikler ve kaynaklar sıkılaşmakta ve girişimcilerin bürokratik engeller ve devlet müdahalesi olmadan yenilik yapmaları ve gelişmeleri gittikçe zorlaşmakta. Düzenlemeler ve kısıtlamalar ne olursa olsun, girişimcilerin geleceği yapılandırmak ve şekillendirmek için yeni ve benzersiz  fırsatlar da ortaya çıkacak. Araştırmalara göre şuan 16-30 yaşları arasındaki nesil, büyük firmalar veya şirketlerde iş bulmayı tercih etmek yerine, kendi şirketlerini, ürünlerini, hizmetlerini ve vizyonunu yaratmaya çalıştıklarını söylüyor.

Kendi analizlerimle ve yorumlarımla bir nebze olsun girişimciliğin gelecekte ne boyutta olacağına ve nasıl şekillenebileceğine ışık tutmak istedim. Tabii hiç kimse gelecek 60 yıl içinde nerede olacağımız konusunda hiçbir kesinliği önceden tahmin edemez, ancak muhtemelen her koşulda fırsat arayan ve her daim kendini yenileyenler ayakta kalacak ve standart iş süreçlerini otomatikleştirmeyi avantaja çevirenler kazananlar olacaktır.

Bu yazı ilk olarak JR. by Campaign Ekim 2017 sayısında yayımlanmıştır.